Hakkımızda


Bafra Genç İşadamları Derneğimiz girişimci ruhu harekete geçirme amacıyla, ilçemizin, ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yeni dinamikler, yeni oluşumlar ve yeni katma değerler kazandırmak amaçıyla 25 Mart 2011 de kurulmuştur. Bafra Genç İşadamları Derneğinin üyesi olan her arkadaşım toplum bilinci içinde; örnek işadamı vasfına sahip, kendisine ve çevresine ışık tutan bir rehberdir.

Buradan yola çıkarak, bizler mensubu olduğumuz kentimize ve bölgemide, gördüğümüz aksaklıkları yetkililerle paylaşarak çözüm aramak ve geliştirilebilir projelere katkı koymak suretiyle, gelecek nesillere iyi bir mira bırakmak içim bu güzide derneği kurduk. Bizlere düşen görev; bölgemiz iş dünyasına faydalı olabilmek, devletimizin yetkili organlarıyla ve diğer sivil toplum örgütleriyle iş birlikteliği yaratmak, doğabilecek aksaklıklara tedbir aldırarak ve değerlerimize sahip çıkarak umutların tükendiği noktada moral motivasyonu artırarak güç yaratmaktır.Hepimizin gururla üyesi olduğu Bafra Genç İşadamları Derneği gücünü katlayarak büyütecek ve yarınlara umut olma geleneğini sürdürecektir.