BAFRA GİAD’dan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyaret.


BAFRA GİAD’dan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyaret.

             Bafra GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Uyar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Çelebi, Ahmet Dürüst, Akın Akıncı, Nuri Ecrin Bıçakçı, Fehmi Aykut Şen, Samet Yılmaz ve Murat Sever tarafından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a GİAD ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında gelecekte yapılacak işbirliği ve protokoller konu başlıkları içerisinde önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.
              OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’nin Bafra ve bölgenin kalkınması adına önemli bir oluşum ortaya koyduğunu ifade ederek Turizm Fakültesi’nin Bafra’nın geleceği ve gelişmesi açısından birçok yatırımı hak ettiğini, bölgeye kattığı ve katacağı değerlerin belirlenerek Turizm Fakültesi’nin yurt, kütüphane vb. eksikliklerinin tamamlanıp kendi içinde gelecekte bir kampüse dönüşmesi isteği üzerine ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti. Ünal, Turizm fakültesinin gelişimiyle ilgili geçmişte gerçekleştirdikleri projelerden bahsederek Bafra ve bölgesi adına ortaya koyulacak olan gelişmelerden duydukları heyecanı belirtti.
             Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Turizm Fakültesi’nin bölge açısından bir fırsat olduğunu, Turizm Fakültesi’nin Kızılırmak Deltası’na ait olan ekolojik yönü ortaya çıkartarak ekolojik turizm açısından büyük bir değer ortaya koyduklarını belirtti. Bulut, Turizm Fakültesi’nin gelişimi adına yapılan maddi ve manevi desteklerden dolayı GİAD ve üyelerine teşekkürlerini iletti.
GİAD Yönetim Kurul Başkanı Muharrem Uyar, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’nin maddi ve manevi açıdan desteklenerek Bafra ve bölgenin gurur duyacağı bir kampüs haline gelmesi için GİAD’ın hemen her konuda desteğe hazır olduğunu belirtti. Bu doğrultuda OMÜ ile GİAD arasında yapılacak protokollerden bahseden Uyar, GİAD ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Bafra’nın yüksek eğitim alanında hak ettiği yeri alması gerekliliği konularında heyecanlarını ifade etti. Uyar, GİAD’ın bu konudaki projelerinden bahsederek karşılıklı yapılacak protokollerin önemini vurguladı. Yine Uyar, Bafra ve Bafra bölgesinin gerek iktisadi gerekse kültürel açıdan fazlasıyla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek bu konulardaki projelerinden bazılarını ayrıntısıyla örneklendirdi.
          Bafra GİAD Eğitim Politikaları Başkan Yardımcı Akın Akıncı, Bafra ve bölgesinin tarımsal açıdan önemini vurgulayarak Konya Gıda Tarım Üniversitesi’ni örnek gösterip Bafra’nın yüksek ihtisas eğitimi açısından bir Uygulamalı Gıda Tarım Üniversitesine ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Akın Akıncı, Bafra’da eğitim ve öğretim alanında yapılması gereken birçok projeden bahsederek bu konuda GİAD ve üyelerinin heyecanlarını ayrıntısıyla ifade etti.
          GİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelebi, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’nin yer aldığı bölge ile ilgili ayrıntılı bilgiler vererek gelecekte yapılacak yatırımların ne şekilde olması gerektiği üzerine fikir ve önerilerini iletti.
Bafra GİAD Yönetim Kurulu üyelerinden Nuri Ecrin Bıçakçı, Samet Yılmaz, Fehmi Aykut Şen, Ahmet Dürüst, Murat Sever, Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi’nin geleceği üzerine oluşturulacak protokoller için projelerini ve heyecanlarını belirttiler.
1 saati aşan toplantı süresinin sonunda OMÜ ve Bafra GİAD arasında imzalanacak protokollerin ayrıntılarını oluşturmak üzere karşılıklı sözler verilerek ziyaret sona erdirildi.

İndirilebilir Dosyalar