BAFRA GİAD'DAN "ÇARŞI CAMİ BASIN AÇIKLAMASI"


BAFRA GİAD'DAN "ÇARŞI CAMİ BASIN AÇIKLAMASI"

ÇARŞI CAMİİ RESTORASYONU BASIN AÇIKLAMASI
Tarihi eserlerin korunması o ülkenin ya da milletin kültürünü ve tarihini yaşatmak açısından çok önemlidir. Tarihi eserler milletlerin değerlerini yansıtan ve geçmişine bağlayan eserler oldukları için korunmaları gerekmektedir. Tarihi bir yapının önemi ve korunmasının gerekliliği genellikle o yapının “özgünlüğü” ile ilişkilendirilir. Tarihi yapılar tüm özgünlüğü ile gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Onlar sadece bir sanat eseri değil aynı zamanda bir tarihi belgedirler. Bu sanat yapıtları bizden önce yaşayan insanlar tarafından bırakılan birer kültür mirasıdır.
Her yapının kendine özgü malzeme özelliklerine sahip olduğu, bir yapıya uygulanan malzemenin diğer bir yapı için uygun olamayacağı ve uygulanan yeni malzemenin özgün yapı malzemeleri üzerindeki zararlı etkileri göz ardı edilmemelidir.
Bu kapsamda Baframızın önemli bir kültür mirası olan Çarşı Camisinin de özgün karakterine uygun bir şekilde tarihi dokusuna zarar verilmeden onarımın yapılması önem arz etmektedir.
Halkımız tarafından da talep edildiği üzere eski tuğlalı yapısı ile yaşaması ve de bu hali ile tadilatının yapılması her platformda Baframızın çıkarlarını düşünen ve koruyan BafraGİAD ailesi için de önem arz etmektedir. Bizler de Bafralı Genç İş İnsanları olarak Çarşı Camimizin özgün yapısının korunması gerektiği görüşündeyiz. Baframızın tarihi yapısını ve değerlerini korumak hepimizin ortak vazifesidir.
Şehrimizin tam merkezinde bulunan Çarşı Camisinin eski fotoğraflarından da yararlanılarak dış cephesinin tuğla olarak restore edilmesinin gerçekleşmesi halinde, bu bölgede bulunan Kadı Çeşmesi, Ayakkabıcılar arastası, Bedesten çarşısı, Ali Bey Çeşmesi, Tayyarpaşa Cami gibi bir çok tarihi ve kültürel eser ile uyumlu hale geleceğini , bölgenin manevi ruhunu daha güzel yansıtacağını düşünüyoruz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ve yetkililerden ricamız caminin aslına uygun ,dışında sıvanın olmadığı şekilde restorasyonunun yapılmasıdır.

 

İndirilebilir Dosyalar